با آرزوی لحظاتی خوب و مفید برای شما بازدیدکننده گرامی، امیدواریم دلخواه خود را در این پایگاه بیابید

مشتری گرامی در حال حاضر درگاه پرداخت بانک اقتصاد نوی غیرفعال می باشد

لطفا از درگاه آرين پال يا روش خريد و واريز نقدي استفاده فرماييد

****************************************************

  • محاسبه سوابق سربازي بدون پرداخت سهم بيمه

    معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي گفت: سوابق بيمه پردازني كه قبل از هفتم مرداد 85 به خدمت سربازي رفته اند، بدون پرداخت سهم 7 درصدي بيمه، محاسبه خواهد شد. مهرداد محقق زاده در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: بر اساس ماده 95 قانون تامين اجتماع …

    ادامه مطلب

ماليات بر درآمد مشاغل

ماليات بر درآمد مشاغل
کد محصول: 10039
امتیاز جایزه: 0
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان
مالیات پیشین: 0 تومان

ماليات بر درآمد مشاغل

اين نوع ماليات را افرادي كه اصطلاحا به آنها كسبه، اصناف، پيشه وران، صنعت گران گفته مي شود و يا ساير افرادي كه به صورت شخص حقيقي بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادي يا با مشاركت مدني پرداخت مي نمايند تشكيل مي دهند. كسبه، بازرگانان، صاحبان بيمارستانها، دفاتر اسناد رسمي و پزشكان و دندانپزشكان ، وكلا و كليه مشاغلي كه در ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه مصوب 27/11/1380 ذكر شده اند مشمول فصل ماليات بر درآمد مشاغل هستند.

رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل

نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات

 الف – با قبولي دفاتر و يا قبولي درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه .

(ساير درآمدها + فروش كالا و خدمات) = (استهلاك + هزينه ها) - درآمد مشمول ماليات

ب – از طريق علي الرأس در صورت عدم رعايت موارد زير ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علي رأس تشخيص خواهد شد.

ب-1- درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد تسليم نشده باشد.

ب – 2- درصورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد.

ب – 3- درصورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تكليف مؤديان

 صاحبان مشاغي كه مكلفند اسناد و مدارك مثبته براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود را نگاهداري كنند به سه گروه به شرح ذيل تقسيم مي شوند.

الف) صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري، مهندسي، تبليغاتي و بازاريابي و حمل و نقل موتوري ... و صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي، بيمارستانها، متلها و هتلها، مراكز آموزشي و... و بانكداران و عمده فروشيها و... (ماده 96ق.م.م)

ب) صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند مانند: صاحبان كارگاههاي صنعتي، مشاغل ساختماني، مراكز فرهنگي، سينماها، مشاغل فيلمبرداري، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمي، آزمايشگاهها، نمايشگاههاي اتومبيل ، تعميرگاه هاي مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل كاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج) صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند و مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي نگاهداري كنند.

صاحبان مشاغل مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي هر سال خود را تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمايند.

اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان با حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مكلفند ظرف مدت چهارماه از تاريخ شروع فعاليت  مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.

نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131

 تا ميزان 30.000.000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15%

تا ميزان 100.000.000 ريال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا ميزان 250.000.000 ريال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا ميزان 1.000.000.000 ريال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد يك ميليارد ريال  به نرخ 35%

معافيت مالياتي و هزينه هاي قابل قبول

معافيت مالياتي

 درآمد سالانه مشمول مالياتي صاحبان مشاغل كه اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت سال 1384- 22.800.000 ريال  از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول ماليات خواهد بود.

هزينه هاي قابل قبول

 هزينه درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي و با رعايت شرايط مندرج در ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي گردد (جهت اخذ اطلاعات كامل تر با وحدهاي مشاوره مالياتي تماس حاصل نماييد)

 مراجع حل اختلاف

 در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا بوسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابزاري در تعديل درآمد مورد توافق رئيس امور مالياتي و مؤدي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات تعيين شده قطعي مي گردد.

هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابزاري در رد يا تعديل درآمد مندرج در برگ تشخيص موثر واقع نگردد پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد گرديد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است.

مؤدي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي مي تواند به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كند.

تشويقات و جرائم مالياتي

تشويقات

 اشخاص حقيقي موضوع بندهاي الف و ب در صورتي كه سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت حل اختلاف پرداخت كرده باشند پنج درصد ماليات بعنوان جايزه خوش حسابي تعلق گرفته و همچنين جايزه پرداخت قبل از موعد به ازاي هر ماه 1% يك درصد ماليات خواهد بود.

جرائم مالياتي

 پرداخت ماليات پس از سررسيد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود.

جريمه عدم تسليم اظهارنامه مشمولين بندهاي الف و ب ماده 95 معادل 40% ماليات بوده و مشمول بخشودگي نمي گردد و جريمه عدم تسليم ترازنامه و حساب سشود و زيان يا عدم ارائه دفاتر 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهد بود.

جريمه عدم تسليم اظهارنامه براي مشمولين بند ج 10% ماليات خواهد بود.

چنانچه صاحبان مشاغل ظرف مدت چهارماه شروع فعاليت خود را به اداره امور ماليات اعلام ننمايند مشمول جريمه اي معادل 10% مالياتي قطعي و از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي محروم خواهند گرديد.

سازمان امور مالياتي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه بدهي قطعي شده آنها از ده ميليون ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد.

ماليات بر مشاغل

الف) صاحبان مشاغلي كه بـه موجب اين قـانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه وكل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .

ب) صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قـانون مكلف به ثبت فعـاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد وهزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد .

ج) صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي ( الف ) و ( ب ) فوق نيستند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمـد و هزينه خود را طبق ضوابط ونمونه هاي تعين شده از طرف سـازمان امـور مـالياتي كشور نگاهداري كنند .

ماده 93 : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .

تبصره - درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .

ماده 94 : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :

الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .

ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .

ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .

تبصره 1 - سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .

تبصره 2 - آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف ) ماده 95 اين قانون عبارتند از :

1- دارندگان كارت بازرگاني وكليه واردكنندگان وصادركنندگان .

2- صاحبان كارخـانه ها و واحـدهاي تـوليدي كه براي آنـها جواز تـاسيس و پروانه بهره برداري از وزارت خانه ذيربط صادر شده يا مي شود .

3- بهره برداري معـادن 

4- صاحبان موسـسات حسابرسي ، حسابداري و دفترداري خدمات مالي وارائه دهندگان خدمـات مديريتي ، مشـاوره اي انفورماتيك، رايانه اي اعم از سخت افزاري ونرم افزاري وطراحي سيستم .

5- صـاحبـان مراكـز آموزشـي و پرورشـي ، آموزشگاهـهاي آزاد مـدارس غيـر انتفـاعي ، دانشـگاهها و مراكز آمـوزشي عـالي .

6- صاحبان بيمارستانها – زايشگاه ها ، آسايشگاه ها ، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان .

7- صاحبـان متلها وهتلهاي سه ستـاره و بالاتر .

8- بنكداران ، عمده فروشها ، فروشگاههاي بزرگ ، واسطه هاي مالي ، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي وصاحبان انبـارها .

9- نمايندگان موسسه هاي تـجاري و صنعتي ، اعم از داخلي و خارجي .

10-صـاحبان موسـسات حـمل ونقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري  يـا بـاربـري.

11- صاحبان موسسات مهندسـي و مهندسـي مشاور .

12- صاحبان موسسات تبليغـاتي وبازاريابي .

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده 95 اين قانون عبارتند از :

1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي .

2- صـاحبـان مشاغـل ساختمـاني ، تـاسيـسات فنـي و صنعتـي ، نقشه كشـي نقشه برداري ، محاسبات فني ونظارت .

3- چاپخانه داران ، ليتوگرافها ، صحافها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيستها .

4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي .

5- وكلا ، كارشناسان ، مترجمان رسـمي دادگستري ، مشـاوران حقـوقي ، حسابداران رسـمي و اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي .

6- مـحققان ، پژوهشگران و كارشنـاسان آزاد كه به تـهيه و ارائـه طرحهاي تحقيقاتي اشتغـال دارند .

7- دلالان ، حق العمل كاران وكارگزاران .

8- صاحبان مراكز فرهنگي –  هنري ، فرهنگسراها ، كانونهاي حرفه اي و انجمنهاي صنفي

و تخصصي .

9- صاحبان سينمـاها ، تـماشا خانه ها و مكانهاي تفـريحي و ورزشـي .

10- صاحبان مشاغل فيلمبـرداري ، دوبلاژ ، مونتاژ وساير خدمات سينمايي .

11- پزشكان و دندانپزشكاني كه داراي مطب هستند و دامپزشكاني كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .

12- صـاحبـان آزمايشگاههـا، راديولـوژي ها، فيزيوتراپـي ها، سـونوگرافيهـا، الكتروآنسفالوگرافيها، سيتي اسكنها، سالنهاي زيبايي وديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غير طبي .

13- صاحبان ميهمانسراها ، ميهمان پذيرها ومسافرخانه ها .

14- صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستورانـها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارائه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظرف .

15- صاحبان دفـاتر اسنـاد رسـمي .

16- صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها .

17- صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي اتومبيل وبنگاه هاي معاملات املاك و آژانسهاي كرايه اتومبيل .

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

مشمولان ماليات بر درآمد مشاغل اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند براي كليه فعـاليتهاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمـل كننـد .

تكاليف موديان

صاحبان مشاغل مكلفند اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 81 مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه بوسيله سازمان امـور مالياتي كشور تهيه خواهد شد، تنظيم و تا آخر تيـر مـاه سـال بعد به اداره امور مـالياتي مـحل شغل خود تسليم و مـاليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده131 اين قـانون پرداخت نـمايند.

مبلغ معافيت

درآمد سالانه مشمول ماليات موديان مشاغل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسليم كرده اند، براي عملكرد سـال 81 تـا ميزان 000/400/17 ريـال از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود .

شرط تسليم اظهارنامه براي استفـاده از معافيت فـوق نسبت به عملكرد سال 1382به بعد جـاري است .

رسيدگي به دفـاتر و اسنـاد و مدارك مودياني كه  مكلف به نگهداري دفتر هستند با توجه به ماده 97 ق . م . م و مقررات مربوطه خواهد بود .

اشاره

(ماليات) شايد يكي از مهمترين علل ارتباط مردم با سـازمان امور مالياتي كشور باشد . مسئولان اين بخش بطـور دايمي با شهرونـداني روبرو مي شوند كه براي پرداخت مـاليات فعاليتهاي ساليانه اقتصادي خود به ادارات مربوط مراجعه كرده اند .

سازمانهاي مالياتي با تمامي اقشار جامعه از سايـران مشاغل دولتي گرفته تا شركتهاي عظيم تجاري و صنعتي ، بانكها ، كارخانه ها و... سر و كار دارند و لذا دامنه فعاليت آنها نيز بسيار گسترده وبه وسعت پيكره اقتصاد ايران است. از همين رو (( نقش اطلاع رساني مالياتي )) به شهروندان و اقشار و فعـالان گوناگون اقتصاد ايران در تسريع امـور، رفع سوء تفـاهم ها افزايش و تحقق به موقع درآمد هاي مالياتي دولت و... اهـميتي صد چندان مي يابد .

مجموعه پيش رو با درك اين اهميت مهمترين سر فصل هاي قوانين مالياتي كشور را گلچين و تحت عنوان (( دانستني هاي مالياتي )) پيش روي خوانندگان گرامي قرار داده است. اميـد است كه در اصلاح و پيشبـرد امور موثر واقع شود . 

کاهش مالیات بر مشاغل آزاد اعضای(سهامداران) مدیر LLC

اگر چه یک شرکت با مسولیت محدود (LLC) سریعأ به عنوان شرکتی برگزیده جهت تأسیس توسط تجارت های با مالکیت متمرکزجدید در نظر گرفته می شود ، اما نحوه ی عملکرد مالیات مشاغل آزاد((SE در مورد اعضای LLC که تحت عنوان «شرکا» برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال از آن یاد می شود به صورت مبهم و تاریک باقی مانده است. بسیاری از مشاوران و کارشناسان تا حد زیادی به دلیل وجود این ابهام درجهت توصیه به استفاده از LLC ها به جای S corporation ها (نوعی شرکت سهامی که سود یا زیان را مستقیمأ به صاحبان سهام شرکت منتقل می کند و آنها باید مالیات را با توجه به نرخ مالیات مشخصی پرداخت کنند )دودل هستند . اما بر خلاف اعتقاد عامه S corporation ها لزومأ از یک برتری خودکار نسبت بهLLC ها در قلمرو مالیات مشاغل آزاد برخوردار نیستند .

مالیات بر مشاغل آزاد

مالیات بر مشاغل آزاد یک مالیات 3/15 درصدی فوق العاده است که به میزان بیش از چهارصد دلار بر درآمد مشاغل آزاد افراد وضع می شود . به طور کلی مالیات مشاغل آزاد ،درآمد کسب شده از یک تجارت یا داد و ستد انجام شده توسط فرد، به علاوه سهام توزیعی سود و زیان هر بازرگانی و داد وستد مربوط به نوعی از مشارکت که فرد در ان به عنوان یک شریک که مشمول قانون مالیات ها ست حضور دارد را شامل می شود .

انواع خاص درآمد شامل : اجاره نامه های اموال غیر منقول ، سود سهام ، بهره ، و سود های سرمایه لزومأ در قلمرو مالیات بر مشاغل آزاد مطرح شده قرار نمی گیرند. در مجموع مالیات بر درآمد مشاغل آزاد بر خلاف پرداخت های تضمینی بابت خدمات عمومأ بیشتر درآمد های کسب شده فرد ، قابل استناد به فواید وسود های شرکت های تضامنی محدود ، را در بر نمی گیرد . نقطه اتکای این قاعده این است که شرکای عادی درآمد خود را از ارائه ی خدمات به عموم بدست می آورند درحالیکه شرکای با مسؤلیت محدود ، درآمد خود را از سرمایه آورده کسب میکنند.

تفاوت عملکرد شریک عادی و شریک با مسؤلیت محدود تحت شرایط خاصی این اجازه را به شریک با مسؤلیت محدود می دهد تا تقسیمات( درآمد ) شراکت را تحت شرایط خاص (به نفع خود ) دو سویه کند ( بسته به شرایط مالیاتی درآمد را ابراز دارد ) . پرداخت های تضمین شده و و درامد مختص به سود مشارکت عادی شریک به عنوان درآمد مشاغل آزاد طبقه بندی و مشمول مالیات مشاغل آزاد می باشند ؛ در حالیکه درآمد مربوط به سود مشارکت با مسؤلیت محدود شریک تحت قلمرو بیانیه فوق نیست . یک شریک که هم درآمدی بر پایه خدمات ارائه شده به مشارکت و هم درآمد ناشی از وجه سرمایه گذاری شده را دریافت می کند ، نتیجتأ ممکن است تنها مجاز به ابراز درآمد حاصله از ارائه خدمات خود برای محاسبه و موضوعیت قانون مالیات مشاغل آزاد شود .

زمانیکه تخصیص ها عادلانه باشد ، سهامدارS corporation یک شاخه همسان از درآمد دانسته می شود زیرا درآمد مشاغل آزادی مانند این سهامدار فقط شامل مقادیر دریافتی به عنوان حقوق و دستمزد در قبال خدمات انجام شده به S corporation است . بنابراین پرداخت حقوق ، پاداش و اجرت مربوط به حرفه و شغل شخص مشمول قانون مالیات مشاغل آزاد قرار می گیرند ؛ در حالیکه سایر اقلام درآمد ویا زیان که مداومأ به سهامدار از طریق S corporation تخصیص داده می شود تحت موضوعیت قانون مالیات بر مشاغل آزاد نیست . ممکن است هر دوی سهامدار ممکن است هر دوی سهامدار S corporation و شریک با مسؤلیت محدود در نهایت با نحوه عملکرد مالیات مشاغل آزاد مشابهی روی سهام توزیعی خود در مورد سود یا زیان مواجه شوند .

در مفابل قواعد خوش تعریف حاکم بر شرکا و سهامداران S corporation ، نوع مالیات مشاغل آزاد اعضای یک LLC تحت عنوان یک مشارکت برای اهداف و امور اداره مالیات فدرال ( مرکزی) مبهم و گنگ است .بسیاری از شاغلین اینطور تصور میکنند که مالیات بر مشاغل آزاد یک عضو مدیر در LLC همانند یک شریک عادی در یک شراکت است و همچنین آنکه از نظر مالیاتی با اعضای غیر مدیر همانند شرکای با مسؤ لیت محدود رفتار می شود .

از این رو آنه هردوی درآمد های یک عضو مدیر و درآمد های تقسیمی را موضوعات قانون مالیات مشاغل آزاد تلقی می کنند ؛ این در حالی است که آنان درآمد توزیعی اعضای غیر مدیر را خارج از قلمرو مالیات بر مشاغل آزاد می دانند .

منابع

1-    سایت اطلاع رسانی آفتاب : www.aftab.ir

2-    سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد : www.daneshnameh.roshd.ir

3-    سایت اطلاع رسانی تبیان : www.tebyan.net

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه : بد            خوب

کد را در کادر زیر وارد کنید:لذت یک خرید آنلاین سریع و آسان را با ما تجربه کنید.
انتخاب محصول -> تسویه حساب -> پرداخت آنلاین -> دانلود سریع

حمایت از ما در گوگل :
باباسلیم © 2021
استفاده از محتوای سایت باباسلیم برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلا مانع است